ערבי גיבוש

בקרוב מאד נתחיל לקיים ערבי גיבוש המתאימים בעיקר לקבוצות עובדים. המשחקים יותאמו לקבוצות גדולות יותר כדי לאפשר השתתפוות מלאה של כל חברי הקבוצה תוך עבודת צוות שמטרתה לחזק את הקבוצה באמצעות החוויה המשותפת.